21st Apr 2015

0 Comments

Hello world!

Kniha je nejasne definovaný termín. Bežné definície sú nasledovné:

 • definície s dôrazom na fyzické hľadisko:
  • súhrn (potlačených alebo prázdnych) listov papiera, pergamenu, velínu, látky alebo iného materiálu zopnutý pozdĺž jednej hrany (bez ohľadu na to, či má alebo nemá dosky či puzdro) [1] [táto definícia teda zahŕňa okrem slovesných diel aj rôzne záznamníky, albumy a podobne]
  • slovesné dielo vydané tlačou v samostatnom zväzku [2]
  • opak brožúry, publikácia, ktorá má (alebo len literárny produkt, ktorý má) minimálne 48 strán a viacdielne dosky (namiesto prebalu)[3]
  • tlačený alebo akýkoľvek iným spôsobom rozmnožený grafický dokument, knihársky spracovaný do tvaru zväzku a tvoriaci myšlienkový a výtvarný celok (v tejto norme aj hudobniny, obrazové publikácie, albumy, atlasy, rôzne druhy tabuliek apod. vo forme knihy). [4]
 • definícia s dôrazom na neperiodicitu: knižná publikácia (t.j. neperiodická textová publikácia [iná než špeciálna publikácia ako napr. diplomová práca, konferenčný materiál a pod.]) [5]
 • definícia s dôrazom na neperiodicitu aj fyzické hľadisko:
  • neseriálový tlačený dokument v kódexovej forme [6]
  • tlačená neperiodická publikácia (bez jej dosák), prístupná verejnosti, ktorá má rozsah minimálne 49 strán a je vydaná v (určitej) krajine[7]